Ciepło Serwis > Pompy Ciepła > Dla budynków nowych

Dla budynków nowych

Kompaktowa jednostka zewnętrzna nie wymaga do zainstalowania robót ziemnych, ułatwiając montaż w domach czy mieszkaniach. Pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i podnosi je do poziomu umożliwiającego dystrybucję ciepła. To ciepło jest następnie transferowane przez czynnik chłodniczy przewodami, które oczywiście nigdy nie zamarzną, do jednostki wewnętrznej, ściennej lub podłogowej. W niej ciepło (do 55°C) jest przekazywane do systemu podłogowego, HP konwektorów, niskotemperaturowych grzejników lub klimakonwektorów, lub do ciepłej wody użytkowej. Jeśli potrzeba kombinacji ciepła i chłodu, jednostka wewnętrzna może obniżyć temperaturę wody do poziomu odświeżającego chłodu. Dostępne wydajności systemów Split: 6,7,8 kW oraz 11,14,16 kW

Nisko temperaturowe pompy ciepła Daikin Altherma LT – stosuje się w nowym budownictwie gdzie zastosowano niskotemperaturowy system grzewczy – ogrzewanie podłogowe.