Ciepło Serwis > Instalacje > Zmiękczacz wody

Zmiękczacz wody

Czy twardość wody ma jakieś znaczenie? 

TAK! we wielu codziennych sytuacjach! 

codzienne gotowanie wody 

– używając wody twardej dno, ścianki czajnika i garnków pokryte biały osadem – to węglan wapnia – kamień kotłowy. Źle wygląda, za to doskonale izoluje, przez co na zagotowanie wody zużywasz przynajmniej 20% energii dodatkowo. Ekspres do kawy posiada przewody o małych przekrojach, które w połączeniu z przepływowym charakterem podgrzewania wody są wyjątkowo podatne na zarastanie kamieniem.

mycie naczyń 

– przy myciu ręcznym trzeba od razu wycierać, bo powstanie biały osad, a przy myciu w zmywarce trzeba używać zmiękczaczy dla ochrony grzałki elektrycznej i nabłyszczacza, aby nie powstawał biały osad na naczyniach.

pranie 

– woda twarda osłabia działanie detergentów zużywa się ich dwa razy więcej niż powinno przez co tkaniny szybko tracą pierwotne kolory Woda twarda usztywnia tkaniny, więc dodaje się środek zmiękczający, ten z kolei niszczy włókna, skracając trwałość tkanin o ok. 33%!

codzienna higiena 

– mycie w twardej wodzie znacząco zwiększa zużycie środków pielęgnacyjnych: mydła, szamponu oraz wymusza stosowanie kremów nawilżających i odżywek, aby przywrócić naturalną miękkość skóry i włosów. Oszczędność mydła i szamponu to ok. 70%!

sprzątanie 

– używając twardej wody zużywamy dużą ilość detergentów, a to wiąże się ze zwiększonym zużyciem wody o ok. 30%, co z kolei wydłuża znacząco czas samej pracy. W łazience, w której używamy twardej wody sprzątanie to prawdziwa zmora, wszechobecne białe plamy i zacieki. Aby usunąć je całkowicie zazwyczaj brakuje nam siły i czasu. Na samym sprzątaniu możemy oszczędzić i odzyskać średnio 10 dni wolnych rocznie!

podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 

– w przypadku twardej wody w wymienniku płytowym powstanie warstwy kamienia kotłowego może nie tyle osłabić jego sprawność, co zupełnie go zablokować wymuszając kosztowną naprawę/wymianę. Nieco lepiej jest w podgrzewaczach zasobnikowych wymiennikiem rurowym, tutaj będziemy mieli do czynienia ze stopniową utratą sprawności, aż wyczerpie się nasza cierpliwość i poddamy zasobnik żmudnemu czyszczeniu, albo kupimy nowy!

ogrzewanie 

– w przypadku napełnienia instalacji twardą wodą, już podczas pierwszych cykli podgrzewania wody na ścianach wymiennika/kotła wytrąci się kamień kotłowy tworząc bardzo skuteczną warstwę izolacyjną (1mm grubości tej warstwy to spadek sprawności urządzenia o 9%) w pewnych przypadkach niweczy to zabiegi o posiadanie wysoko sprawnego kotła grzewczego. Osadzający się na powierzchniach zaworów mieszających kamień kotłowy skutecznie ogranicza ich ruch doprowadzając niejednokrotnie do blokady i w konsekwencji do zerwania napędu.

baterie i zawory 

– kamień kotłowy jest bardzo twardy. Przedostawanie się jego drobin pomiędzy powierzchniami zaworów ściera je, powodując utratę szczelności i zwiększenie oporów ruchu. Czasem może dojść nawet do kompletnego zablokowania zaworu, szczególnie w przypadku rzadko używanych zaworów kulowych. 

W skrócie – co „zawdzięczamy” twardej wodzie: 

 • Powstawanie plam na zlewozmywakach i wannach. 
 • Uszkadzanie włosów, przesuszanie skóry, uczucie świądu. 
 • Twarda woda jest powodem także większych problemów, związanych z osadzaniem się wapnia i magnezu na rurach, co prowadzi do zatykania rurociągów. 
 • Wzrost kosztów podgrzewania wody (do mycia, prania, itp.). 
 • Zwiększone zużycie środków piorących – zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Rozwiązaniem jest zmiękczacz SaoCal! 

Korzyści z miękkiej wody

 • Znakomicie nadaje się do mycia i prania. 
 • Ma lepszy smak. 
 • Przyczynia się do zredukowania kosztów obsługi instalacji. 
 • Miękka woda jest przyjemniejsza w dotyku. 
 • Chroni ubrania podczas prania. 
 • Wymaga zużycia mniej energii podczas np. prania. 
 • Pozwala oszczędzić pieniądze i przyspiesza zwrot poniesionych nakładów. 

Aby uzyskać wodę miękką, montujemy w instalacji zmiękczacz SaoCal. Zmiękczacz powinien być zamontowany na zasilaniu, jak najbliżej wodomierza, zaraz za filtrem mechanicznym wody pitnej.. Ograniczeniem stosowania zmiękczacza może być duża zawartość żelaza i manganu w wodzie. Substancje te powodują szybką degradację żywic, dzięki którym możemy zmiękczać wodę. W takim przypadku zamiast filtra mechanicznego zalecamy zamontowanie odżelaziacza SaoCal Fe. Oprócz funkcji usuwania żelaza/manganu, odżelaziacz działać będzie także jako filtr mechaniczny wody pitnej. 

Zmiękczacz składa się z następujących elementów: 

 • nowoczesny sterownik z ekranem dotykowym, zarządzający pracą całego urządzenia, 
 • zawór, 
 • butla z żywicą jonowymienną, 
 • zbiornik na sól i solankę, z osprzętem pozwalającym na przeprowadzenie regeneracji. 

Zmiękczacz SaoCal może występować w wersji PRO lub BASIC: 

SaoCal PRO – butla z żywicą „schowana” jest wewnątrz wspólnej obudowy (kabinet) wraz ze zbiornikiem soli. 

SaoCal BASIC – butla z żywicą i zbiornik soli nie są zespolone wspólna obudową. Daje to np. większe możliwości zabudowy przy ograniczonej powierzchni w miejscu montażu. Wersje dla większych instalacji dostępne są tylko w wykonaniach BASIC. 

W przypadku gdy potrzebujemy dużą ilość wody zmiękczonej lub, gdy nie możemy sobie pozwolić na przerwę w dostawie wody miękkiej, możemy zastosować układ SaoCal DUPLEX. W zależności od wersji oprogramowania, jeden sterownik będzie kierował pracą dwóch zmiękczaczy. Albo będziemy dostarczali uzdatnianą wodę z obydwu zmiękczaczy jednocześnie – układ równoległy, albo zmiękczacze będą działały na zmianę (zapewniając nieprzerwaną dostawę wody miękkiej) – układ alternatywny. 

Zmiękczanie polega na wymianie jonowej. Jony wapnia i magnezu (będące przyczyną twardej wody) są wychwytywane i podmieniane jonami sodu przez żywicę jonowymienną Lewatit. Sa to żywice monosferyczne, określane jako silnie kwaśny kationit. Żywice jonowymienne Lewatit charakteryzują się wysoką wydajnością i długą żywotnością przy bardzo małej utracie sprawności. Pomimo tego, w pewnym momencie złoże ulegnie tzw. wyczerpaniu. Musi nastąpić jego regeneracja. 

W sterownikach zmiękczaczy SaoCal, regeneracja opiera się na metodzie objętościowej pomiaru przepływu, co oznacza, że nastąpi wtedy, gdy została pobrana określona ilość wody uzdatnionej/miękkiej. Istnieje też możliwość uruchomienia regeneracji natychmiastowej. 

 • Żywica jest przepłukiwana w kierunku przeciwnym (niż podczas uzdatniania) – złoże jest oczyszczane, dzięki czemu łatwiej przeprowadzona zostanie wymiana jonowa przy minimalnym zużyciu soli. 
 • Złoże żywicy przepłukiwane jest solanką pobieraną ze zbiornika z solą – „kamień” (jony wapnia i magnezu) usuwany jest ze złoża do kanalizacji. 
 • Do zmiękczacza pobrana zostaje woda za pomocą której do ścieków usuwane są resztki kamienia, soli. 
 • Kolejny roztwór wody z solą zostaje przygotowany bezpośrednio przy następnej regeneracji z wody miękkiej. 
 • W czasie trwania cyklu przygotowania solanki, na wyjściu zmiękczacza dostępna jest woda miękka.