Ciepło Serwis > Pompy Ciepła

Pompy ciepła

Podstawowe informacje

1. Co kryje się za pompą ciepła?

Co kryje się za pompą ciepła?
Wszystko zaczyna się od słońca. Słońce ogrzewa atmosferę i zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej. Ilość energii, która dociera ze słońca na ziemię w ciągu roku jest 50 razy większa od zużycia energii na naszej planecie.
Tak więc słońce jest ogromnym i niewyczerpanym źródłem energii.

Energię cieplną słońca można poczuć na własnej skórze w słoneczny dzień.
Tak naprawdę jednak w powietrzu zawsze jest dużo energii cieplnej, nawet w chłodne zimowe dni, a także w nocy, i to nie tylko na Florydzie czy południu Hiszpanii, ale także w takich krajach jak Szwecja czy Norwegia, gdzie już tysiące domostw mają pompy ciepła.

pompy ciepła

2. Dlaczego w takim razie ludzie się wahają?

Pompa ciepła dla wielu ludzi pozostaje zagadką. Idea przenoszenia ‘ciepła’ z zimnego źródła do zimnego wnętrza nie dla wszystkich jest zrozumiała już na pierwszy rzut oka.

3. Jak to działa?

Pompa ciepła potrzebuje jedynie źródła ciepła (powietrza z zewnątrz), dwóch wymienników ciepła (jeden do pochłaniania, drugi do oddawania ciepła) oraz stosunkowo niewielkiej ilości energii podtrzymującej działanie systemu.
Pompa ciepła pobiera energię cieplną z otoczenia (źródło dolne).
W przypadku Daikin Altherma źródłem dolnym jest powietrze zewnętrzne. Pompa ciepła pobiera energię przy pewnej temperaturze, podnosi tę temperaturę, a następnie oddaje ciepło w źródle górnym, którym są niskotemperaturowe grzejniki radiatorowe, wodny podłogowy system grzewczy lub klimakonwektory. Ciepło przenoszone jest między tymi dwoma ośrodkami za pomocą czynnika chłodniczego (R410a). Nośnikiem ciepła w źródle górnym jest woda.

4. Sprężarka – serce pompy ciepła

Ciekły czynnik chłodniczy, przepływając przez parownik i pobierając ciepło z powietrza, przechodzi w stan gazowy. W tym momencie zaczyna się rola sprężarki. Podczas sprężania gazu, znajdująca się w nim energia zostaje skupiona w cząsteczkach, w wyniku czego temperatura wzrasta. Podczas pompowania dętki rowerowej można przez gumę poczuć, że powietrze w środku staje się coraz cieplejsze.
Druga wymiana ciepła następuje w domu, gdy sprężony gaz dociera do skraplacza – powierzchni, która jest chłodniejsza niż sam gaz. Wreszcie, gaz ulega skropleniu i oddaje ciepło do wody, które ogrzewa dom.

Zalety pomp ciepła

Oszczędność pieniędzy

System grzewczy z pompą ciepła działa znacznie bardziej wydajnie i pozwala zachować więcej energii niż tradycyjny system grzewczy oparty na paliwach kopalnych lub prądzie elektrycznym. Użytkownik ponosi jedynie koszt niewielkiej ilości energii, ale jest to inwestycja, która się opłaca. Zużywając 1kW energii elektrycznej Daikin Altherma wytwarza 3 do 5kW energii cieplnej.

system grzewczy z pompą ciepła

Korzyści

-Mniej energii, przyjemne ciepło w domu
Daikin Altherma ogrzewa znacznie wydajniej niż tradycyjny system grzewczy oparty na paliwach kopalnych lub prądzie elektrycznym. Dzięki wykorzystaniu ciepła z powietrza zewnątrznego można cieszyć się stałym i przyjemnym poziomem komfortu przy zmniejszonym zużyciu energii.

-Minimalne koszty instalacji
Daikin Altherma pobiera ciepło z powietrza. Nie ma potrzeby wykonywania odwiertów ani wykopów. Obie jednostki – zewnętrzna i wewnętrzna – mają kompaktową budowę. Jednostkę zewnętrzną można łatwo zamocować na zewnątrz budynku lub mieszkania. System nie wytwarza płomieni ani spalin, stąd niepotrzebne są kominy ani stała wentylacja w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest jednostka wewnętrzna Daikin Altherma.

-Elastyczność konfiguracji
Jak osiągnęliśmy 168%? Łączną wydajność obliczyliśmy porównując zużycie energii pierwotnej = Sprawność wytwarzania energii elektrycznej (0,42) x COP pomp ciepła (4).
System Daikin Altherma można skonfigurować do wykorzystania zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach, oraz podłączyć do standardowych niskotemperaturowych grzejników radiacyjnych, podłogowych systemów grzewczych oraz klimakonwektorów. W przypadku podłączania do już istniejącego systemu grzewczego, nie ma potrzeby przebudowy całego systemu.

-Pełen komfort dla całej rodzinyntire
Daikin Altherma zaspokaja potrzeby grzewcze, ale może również zapewnić ciepłą wodę użytkową. Posiada także opcję chłodzenia przydatną podczas gorących letnich dni.

-Absolutne bezpieczeństwo
Daikin Altherma nie wykorzystuje ropy, gazu, ani innych niebezpiecznych substancji – eliminując potencjalne niebezpieczeństwa, które się z tym wiążą. Co więcej, nie ma potrzeby instalowania przyłącza gazu ani zbiornika na paliwo, dzięki czemu nie ma ryzyka zatrucia, nieprzyjemnych wyziewów ani skażeń związanych z nieszczelnością zbiornika.

Ekologia

-Coraz więcej uwagi poświęcamy środowisku
Tradycyjne systemy grzewcze, które opierają się na paliwach kopalnych, są coraz dokładniej kontrolowane w ramach walki z emisją CO2. Dzięki temu, że od 66 do 80% ciepła wytwarzanego przez system Daikin Altherma pochodzi z odnawialnego źródła (powietrza), ta nowoczesna technologia spełnia potrzebę redukcji emisji CO2. To sprawia, że Daikin Altherma jest rozsądnym wyborem w nowych instalacjach grzewczych.
-Odnawialna, niewyczerpana energia z paneli słonecznych
Po podłączeniu do paneli słonecznych Daikin Altherma wykorzystuje energię cieplną słońca, której nie zabraknie przez następne pięć miliardów lat.
-Niższa emisja CO2
Użytkownik ma swój własny wkład w ochronę środowiska, ponieważ Daikin Altherma nie emituje bezpośrednio CO2. Ze względu na na niewielki udział energii pierwotnej w wytwarzaniu ciepła, system Daikin Altherma emituje o wiele mniej CO2 niż kotły paliwowe.

zalety pomp ciepła