• Pompy Ciepła

  Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła do ogrzewania domu, mieszkania, chłodzenia wnętrz jak również ogrzewania ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania przy niskich kosztach eksploatacji.

 • Rekuperacja

  System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oparty na działaniu rekuperatora. System ten stanowi rozwiązanie zapewniające w nowoczesnym mieszkaniu dopływ świeżego powietrza bez konieczności korzystania z kominów wentylacyjnych oraz rozszczelnień okien. Dzięki rekuperacji koszty ogrzewania naszego domu będą od 40 do 70% niższe.

 • Instalacje sanitarne

  Dobre jakościowo materiały zastosowane w instalacjach sanitarnych są nie tylko gwarancją jakości i trwałości systemu, ale również gwarancją bezpieczeństwa naszego zdrowia i komfortu użytkowania. Na nasze systemy udzielamy 5 i 10 lat gwarancji co stanowi potwierdzenie rzetelności naszej pracy.

Finansowanie

Jakie są warunki kredytowania?

Podstawowe parametry preferencyjnego kredytu na pompę ciepła są następujące:

 • kwota kredytu: do 80% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 400.000 zł
 • okres spłaty: do 5 lat od daty zakończenia zadania
 • okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy
 • oprocentowanie: stałe 3% w stosunku rocznym*
 • prowizja: 1% kwoty przyznanego kredytu

Preferencyjny kredyt na pompy ciepła dla inwestorów z woj. pomorskiego

(z ofertą dla innych województw można się zapoznać na stronie www.bosbank.pl)


Bank Ochrony Środowiska oferuje swoim Klientom niskooprocentowane kredyty na inwestycje proekologiczne. Obniżenie oprocentowania kredytów w stosunku do stosowanego standardowo jest efektem współpracy Banku z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na co można uzyskać kredyt?

BOŚ Bank proponuje m.in. niskooprocentowane kredyty na zakup i montaż pomp ciepła. Inwestycje dotyczyć mogą zarówno modernizacji, jak i instalacji urządzeń w nowo budowanych obiektach. Kredyty także na preferencyjnych warunkach można uzyskać także na instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, kotłów opalanych biomasą, rekuperatorów, nawrotnic ciepła.

Dla kogo jest przeznaczony?

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne, realizujące inwestycję na terenie województwa pomorskiego.

Jak przebiega procedura?

Procedurę rozpoczyna złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z niezbędnymi załącznikami. We wniosku o kredyt zawarte są podstawowe dane o: kredytobiorcy i kredytowanym zadaniu, oczekiwanych warunkach finansowania, takich jak np. kwota kredytu i okres kredytowania, proponowanym zabezpieczeniu spłaty kredytu. W załączeniu Klient będzie musiał przedstawić w szczególności dokumenty potwierdzające zdolność do zaciągnięcia kredytu, harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, uwierzytelnienie prawa do dysponowania nieruchomością. Szczegółowe informacje na temat udzielania kredytów przedstawią Państwu nasi doradcy.


RRSO na dzień 19.03.2012r. wynosi 3,04%, przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 60 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, udzielony jest na kwotę netto 50 000 zł. Prowizja wynosi 1% kwoty kredytu, tj. 500zł (nie wliczona do kwoty kredytu).Wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej dla ww. założeń wynosi 958,33zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 53 812,50zł. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.


Projekt i realizacja © 2014 multi agencja reklamowa idealmedia - profesjonalne serwisy internetowe.
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.